Billøp (klikk i spillet)

Her er det bare å gasse på over bakker og rundt svinger i dette billøpet. Velg mellom 4 kjøremodus og flere sjaførmodus.

Kommentarer