• Uten Filter - Musikk & Live Nettradio

Musikkassetten

Kassetten fikk aldri samme status som LP-platen, men var likevel en viktig bidragsyter for musikkindustrien.

A
B

Philips var selskapet som utviklet det kompakte kassettformatet i første halvdel av 1960-tallet, Compact Cassette, for lydavspilling og hjemmeopptak. Phillips lot også andre produsenter benytte seg av oppfinnelsen vederlagsfritt (slik Open Source-utvikling foregår idag) noe som medvirket til at kassetten raskt fikk en stor utbredelse. Dette gjorde igjen at mange bidro til å forbedre formatet, blant annet kom dolby støyreduksjon og chrome-bånd, og formatet ble etter hvert mer benyttet også til regulære musikkinnspillinger - som en konkurrent til LP-platen.

Med opptakskassettens inntog i musikkindustrien ble verden også introdusert for piratkopiering, med deling og kopiering av musikkverk, også i form av at man tok opp musikk fra radio. Datidens "musikknedlastning".

Kassetten på 80-tallet var minst like viktig som LP-platen, både for sin egenart og tilhengerskare som kun kjøpte kassetter, men også for sin bruksgenalitet; opptak av radiosendinger, tv-programmer, LP-til-kassett-kopier, studio-opptak, osv. LP-plater hadde nok høyere status, men kassetten var uvurderlig som "tilleggsformat".

Kassetten har aldri gått helt ut av produksjon, men i begynnelsen av 90-tallet stupte salget og den ble etter hvert tatt ut av salgsførende distribusjon, og har aldri siden fått noen renessanse slik som LP-platen har opplevd.

En del artister selger også fremdeles kassetter sammen med koder for nedlasting av mp3-filer.

Sosialt