Musikkassetten

En simpel "kassettspiller" der du kan spille kassetten «live». Analog musikk på sitt beste. (NB. fungerer dårlig på mobile skjermer)

A
B

Med musikkassetten sitt inntog i musikkindustrien ble verden også introdusert for piratkopiering, med deling og kopiering av musikkverk, også i form av at man tok opp musikk fra radio

Philips var selskapet som utviklet det kompakte kassettformatet, musikkassetten, i første halvdel av 1960-tallet. Originalt Compact Cassette. Musikkassetten var perfekt til lydavspilling og hjemmeopptak og kan ansees som en revolusjon. Phillips lot også andre produsenter benytte seg av oppfinnelsen vederlagsfritt (slik Open Source-utvikling foregår idag) noe som medvirket til at kassetten raskt fikk en stor utbredelse. Dette gjorde igjen at mange bidro til å forbedre formatet. Blant annet kom dolby støyreduksjon og chrome-bånd, og formatet ble etter hvert mer benyttet også til regulære musikkinnspillinger – som en konkurrent til LP-platen.

Kassetten på 80-tallet var minst like viktig som LP-platen. Både for sin egenart og tilhengerskare som kun kjøpte kassetter, men også for sin bruksgenalitet; opptak av radiosendinger, tv-programmer, LP-til-kassett-kopier, studio-opptak, osv. LP-plater hadde nok høyere status, men kassetten var uvurderlig som «tilleggsformat».

Kassetten har aldri gått helt ut av produksjon, men i begynnelsen av 90-tallet stupte salget og den ble etter hvert tatt ut av salgsførende distribusjon, og har aldri siden fått noen renessanse slik som LP-platen har opplevd. Noen artister har solgt kassetter sammen med koder for nedlasting av mp3-filer, som en nostalgisk gest.

Som samleobjekt er imidlertid kassetten en god investering.

Kommentarer